Marttilan kunnan ostolaskut 2023

Marttilan kunta julkaisee ostolaskutiedot vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua vuoden 2021 tiedoista lukien. Ostolaskudata sisältää tavaroiden ja palveluiden, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset, lainat, eläkemaksut yms. ei-ostolaskuiksi määriteltävät maksut sekä liikesalaisuuksia tai henkilötietoja sisältävät ostolaskutiedot.

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Marttila
Administratörens e-post
  1. kunta@marttila.fi
Administratörens webbplats www.marttila.fi
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 20.06.2024
Senast redigerat 20.06.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 20.06.2024