Merikartan reittijaot

Merikartan reittijakojärjestelmät:

Suluissa karttatason tekninen nimi

DW-reitti (DeepWaterRoutePart_A) Liikennejakovyöhyke (viiva) (TrafficSeaparationLine_L) Varoalue (PrecautionaryArea_A) Reittijakojärjestelmän liikennekaistan osa (TrafficSeparationSchemeLanePart_A) Liikennejakovyöhyke (alue) (TrafficSeparationZone_A) Kaksisuuntaisen reitin osa (TwoWayRoutePart_A) Reittijakojärjestelmän reunaviiva (TrafficSeparationSchemeBoundary_L)

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Transport- och kommunikationsverket Traficom
Administratörens e-post
  1. copyright@traficom.fi
Senast redigerat 18.03.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 07.04.2010