Metsäalan käsitekaaviot


Metsäalan sanaston käsitekaaviot

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Suomen metsäkeskus
Den ansvarigas e-post kai.blauberg@metsakeskus.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus