Mihin jäi punk -keruuhankkeen muistelut

Mihin jäi punk?” -muistitietohanke toteutettiin 28.2.-31.8.2016. Kerätyistä 37 muistelusta 36 on julkaistu avoimesti. Muistelut keskittyvät punkin ensimmäiseen aaltoon. Yhteistyöhankkeen takana olivat Musiikkiarkisto ja Oranssi ry sekä Nuorisotutkimusverkosto ja Nuorisotutkimusseura. Hankkeen toteutti Juho Hänninen.

Julkaistusta aineistosta on poistettu suorat tunnistetiedot kuten vastaajien nimet ja sähköpostiosoitteet. Vastaajan syntymäaika on luokiteltu 5 vuoden jaksoissa. Asuinpaikkakunta on luokiteltu maakunnittain ja koulutus asteikolla perusaste/keskiaste/korkea-aste. Vanhempien ammatit on poistettu. Vastaajien taustatiedot sisältävä alkuperäinen muistitietoaineisto on tallennettu Musiikkiarkistoon.

Dataresurser (2)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. juho.hanninen@gmail.com
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
  1. http://oranssi.net/pienlehdet/mihinjaipunk.html
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 16.06.2020
Visa ändringslogg
Created on 02.09.2016

Give feedback

comments powered by Disqus