Mittaradat

Velho-järjestelmän Mittaradat-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Kohdepisteet ja -välit -tietokokonaisuuden alle. Mittaradat-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 341 Mittarata-tietolajin alla. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tierekisterin tieto TL 341:lle: "Tietolajille viedään matkamittareiden (”trippimittarit”) tarkistamista varten perustetut mittaradat. ELY varmistaa ajoittain mittaradan asianmukaisuuden ja korjaa kohteen tiedot ajan tasalle. Historiaa ei tietolajille kerätä."

Ominaisuustiedot: Pituus (metreinä) Tarkastusvuosi Lisätiedot

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Trafikledsverket
Administratörens e-post
  1. paikkatieto@vayla.fi
Senast redigerat 03.01.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 10.11.2021