Muinaisjäännökset (Muinaisjäännösrekisteri)

Aineisto sisältää sijainti- ja ominaisuustiedot Museoviraston ylläpitämässä muinaisjäännösrekisterissä olevista muinaismuistolain 17.6.1963/295 nojalla rauhoitetuista kiinteistä muinaisjäännöksistä. Kohteilla on pistemäinen tieto ja sen lisäksi osalle kohteista on digitoitu aluemainen rajaus. Aluemainen rajaus kuvaa muinaisjäännöksen laajuutta tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella. Rajaus voi muuttua tutkimustiedon karttuessa.

Muinaisjäännösten aluerajaus tarkoittaa, että alueen rajat on määritelty maastotarkastuksessa, siis paikan päällä havainnoimalla ja vanhaa karttamateriaalia hyväksikäyttäen, kun taas pistemäinen muinaisjäänne voi sisältää esimerkiksi tiedon, että siinä on vanha asuinpaikka mutta aluetta ei ole vielä määritelty.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Original dataset Link to harvested dataset
Ansvarig Museovirasto
Den ansvarigas e-post
  1. paikkatieto@nba.fi
Last modified 30.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 24.11.2010

Give feedback

comments powered by Disqus