Naiset ja miehet Helsingissä

2013

Av datasmängdens sammandrag

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön Naiset ja miehet Helsingissä -julkaisussa tarjotaan tilastotietoa naisista ja miehistä sekä heidän elinoloistaan Helsingissä taulukkoina ja kuvioina. Osaan taulukoista sisältyy myös vertailutietoja Helsingin seudun kunnista, maan suurimmista kaupungeista ja koko maasta.

Julkaisun osat

  1. Väestö ja väestönmuutokset
  2. Asuminen
  3. Terveyspalvelut ja terveydentila
  4. Sosiaalinen hyvinvointi
  5. Koulutus
  6. Työvoima ja työpaikat
  7. Tulot ja palkat
  8. Oikeuslaitos
  9. Vaalit

Datan päivitys on päättynyt.

Källa: Naiset ja miehet Helsingissä

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLS
Filstorlek 285000
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 7 maj 2013
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 7 maj 2013
SHA256 -