Opendata.hamk.fi


HAMK tarjoaa opetus- ja sovelluskehityskäyttöön veloituksetta seuraavat avoimet tietosisällöt ja rajapinnat:

​Rajapinta ​​Tietosisällöt ​reservation HAMKin ​tilat ja niiden varaukset ​courseunit ​HAMKin opintojaksot ​realization HAMKin ​opintojaksototeutukset eli kurssit ​curriculum ​HAMKin opetussuunnitelmat

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://www.hamk.fi/tutkimus/avoin-data/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Ville Kallio
Den ansvarigas e-post ville.kallio@hamk.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus