Opinnäytetyöt Tieto- ja viestintätekniikka, metadata

Suurin osa Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä on vapaasti luettavissa suomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteisessä opinnäytetyötietokannassa, Theseuksessa. Tähän aineistoon on kerätty metadataa vuosien 2017-2022 tieto- ja viestintätekniikan suomenkielisen tutkinto-ohjelman julkaisuista.

Datasetistä on jätetty pois kaikki työt, joiden metatadaa ei ole voitu lukea kokonaisuudessaan.

Kenttä supervisor id vastaa English-taught ICT degree program datasetin kenttää (=osa ohjaajista on samoja molemmissa dataseteissä)

Aineisto sisältää seuraavat kentät:

Total References – Kaikkien lähteiden määrä

Printed References - Painettujen lähteiden määrä

Internet Refrences - Sähköisten lähteiden määrä

Weak References - Heikkojen lähteiden määrä (wikipedia, reddit, blog, youtube)

Pages – Sivumäärä

Total Word Count – Sanamäärä

Study Credits - Opintopisteiden määrä valmistuessa

Study Entitlement Days - Opinto-oikeuden pituus päivinä

Grade - Opinnäytetyön arvosana (1-5)

Supervisor ID - Valvojan ID

Keywords – Avainsanat ja niiden esiintymismäärä

Total Occurences – Avainsanojen yhteenlaskettu esiintymismäärä

Opinnäytetyöt tuotettu ryhmätyönä arvioidaan erikseen, ja niiden metadata voi ilmaantua useita kertoja.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Åbo yrkeshögskola
Administratörens e-post
  1. tiina.ferm@turkuamk.fi
Administratörens webbplats www.turkuamk.fi
Geografisk täckning
Giltig fr.o.m. 27.02.2024
Senast redigerat 22.03.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 27.02.2024