Kolarin kunta ostolaskut

Aineisto sisältää Kolarin kunnan y-tunnukselliset ostolaskut. Aineistosta ilmenee mm. ostolaskun ajankohta-, tosite- ja tiliöintitiedot, palveluluokka sekä toimittajan nimi. Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista, joten aineistossa ei näy kirjaustietoihin mahdollisesti myöhemmin kirjanpidossa tehtyjä tili- tai kustannuspaikkaoikaisuja tai kulujakoja.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Kolari
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@kolari.fi
Administratörens webbplats www.kolari.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 19.12.2023
Senast redigerat 28.03.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 19.12.2023