Oulun kaupungin henkilöstötietoja


Oulun kaupungin henkilöstömäärä, henkilöstömenot, toteutunut työpanos, terveysperusteiset poissaolot eriteltynä seuraavilla tasoilla: Oulun kaupunki yhteensä, peruskunta, hallintokunnat ja liikelaitokset.

Dataresurser (3)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd
Den ansvarigas e-post avoindata@ouka.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus