Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden aluejako

  • Collection: Öppna data
  • Ansvarig: oulu

Kuvaus: Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden alueet ja väestötiedot ikäluokittain ETRS-GK26-koordinaattijärjestelmässä (1.1.2015). Vektorimuotoinen aineisto sisältää hyvinvointipalveluiden alueiden nimet ja niiden väestötiedot ikäryhmittäin.

Dataresurser (2)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@ouka.fi
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 23.04.2020
Visa ändringslogg
Created on 23.12.2015

Give feedback

comments powered by Disqus