Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden aluejako


Kuvaus: Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden alueet ja väestötiedot ikäluokittain ETRS-GK26-koordinaattijärjestelmässä (1.1.2015). Vektorimuotoinen aineisto sisältää hyvinvointipalveluiden alueiden nimet ja niiden väestötiedot ikäryhmittäin.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@ouka.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus