Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät

Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät 2011-2015

Av datasmängdens sammandrag

Aineisto sisältää Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät. Sisältäen kunnalliset päiväkodit, kunnalliset perhepäivähoidossa olevat, yksityisessä tuetussa päivähoidossa olevat sekä kotihoidon tukea saaneet lapset.

Källa: Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Filstorlek 12007
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 30 oktober 2017
Metadata senast uppdaterad 18 november 2022
Skapad 30 oktober 2017
SHA256 -