Oulun kaupungin vanhusten kotihoidon asiakkaat ja omaishoidontuki


Aineisto sisältää kotipalvelun piirissä olleet kotitaloudet, kotisairaanhoidon asiakkaat vuosittain sekä omaishoidontuen määrän vuosittain.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd
Den ansvarigas e-post avoindata@ouka.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus