Oulun raadit


Oulun kaupungin järjestämien raatien ajankohdat ja osallistujamäärät.

Dataresurser (2)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@ouka.fi
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 22.04.2020
Visa ändringslogg
Created on 25.10.2017
comments powered by Disqus