Sammansättningen av hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen

Materialet innehåller uppgifter om sammansättningen av hushållsavfall som genererats i huvudstadsregionen (blandavfall, papper, bioavfall, kartong och papp, glas, metall, farligt avfall, trä, trädgårdsavfall, elapparater, textilier) under åren 2004–2010 och 2012–2016. Uppgifterna har rapporterats i procent av den totala mängden hushållsavfall i huvudstadsregionen.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-sekajatteen-koostumus-2018.html
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 31.08.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 07.03.2018