Pääkaupunkiseudun äänestysaluejako

2017

Vuoden 2017 kuntavaalien äänestysaluejako.

Aineisto on julkaistu seuraavissa tiedostomuodoissa:

  • MapInfo Tab
  • Esri Shape (ETRS-GK25 (EPSG:3879))
  • KML (WGS84 (EPSG:4326))

Tarkempi kuvaus

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format SHP
Koordinatsystem ETRS-GK25 (EPSG:3879)
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 11 december 2012
Skapad 11 december 2012
SHA256 -