Pääkaupunkiseudun autonomistajuustiedot

Aineisto sisältää pääkaupunkiseudun kaupunkien autonomistajuustietoja vuosilta 2000, 2002, 2005, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017 ja 2020. Vuosien 2000-2017 datassa ovat mukana Helsingin, Espoon ja Kauniaisten tiedot ja vuoden 2020 datassa Helsingin, Espoon ja Vantaan tiedot.

Tuotettu aineisto perustuu Suomen ympäristökeskuksen YKR-aineistoon. Laskettujen tietojen aluejaot vaihtelevat kaupungista riippuen: Helsingissä jako perustuu peruspiireihin ja Vantaalla, Espoossa sekä Kauniaisissa tilastoaluejakoon. Aineisto on muodostettu seuraavasti:

 1. Eroteltu eri vuosien YKR-aineistoista kunkin kunnan ruudut (= ruutujen keskipisteet) kuntakoodin perusteella
 2. Liitetty ruutujen keskipisteisiin tiedot aluejaosta sijainnin perusteella, alueiden reunoilla osittain myös käsin
 3. Summattu sarakkeiden tiedot aluejakojen perusteella
 4. Siivottu taulukot poistamalla turhia tietoja ja häivyttämällä joitakin tietoja, kuten "alle 10" -tapaukset, yksityisyydensuojan takia

Aineisto sisältää seuraavat ominaisuustiedot

 • ak_yht Asuntokuntien lukumäärä yhteensä
 • ak_1 Asuntokunnat, henkilöluku 1
 • ak_2 Asuntokunnat, henkilöluku 2
 • ak_3 Asuntokunnat, henkilöluku 3
 • ak_4 Asuntokunnat, henkilöluku 4
 • ak_5 Asuntokunnat, henkilöluku 5
 • ak_6 Asuntokunnat, henkilöluku 6
 • ak_7 Asuntokunnat, henkilöluku 7+
 • henk_yht Henkilöitä yhteensä
 • ak_18v Asuntokunnat, joissa alle 18-vuotiaita
 • autoja_1 Asuntokuntien lkm, joilla autoja 1
 • autoja_2 Asuntokuntien lkm, joilla autoja 2+
 • lisäksi yksilöiviä tunnuksia, nimistöä yms.

Huomioitavaa aineiston käytön suhteen: Lähtöaineistona käytetyn YKR-aineiston kaikista ruuduista ei ole saatu tietoja yksityisyydensuojan takia: näin ollen tuotettu aineisto ei ole täysin tarkka.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Geografisk täckning
Senast redigerat 01.12.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 03.03.2014