Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan ilmanlaatuindeksit

2017

Av datasmängdens sammandrag

Materialet omfattar HRM-mätstationernas luftkvalitetsindex timvis. Med luftkvalitetsindexen delas luftkvaliteten in i fem kategorier, från bra till mycket dålig. Indexkategorierna baserar sig på luftföroreningarnas hälsoeffekter samt standarder. När luftkvaliteten är dålig kan känsliga personer utveckla symtom.

Materialet uppdateras fyra gånger per år (i mars, juni, september och december).

Källa: Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan ilmanlaatuindeksit

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 8 februari 2019
Metadata senast uppdaterad 12 april 2024
Skapad 8 februari 2019
SHA256 -