Huvudstadsregionens växthusgasutsläpp

Materialet innehåller uppgifter om huvudstadsregionens och separat huvudstadsregionens städers användningsbaserade växthusgasutsläpp per sektor (fjärrvärme, oljeuppvärmning, elvärme, konsumentelektricitet, trafik, industri och arbetsmaskiner, avfallshantering, jordbruk) samt uppdelade enligt utsläpp från bostäder, tjänster, industri och jordbruk åren 1990 och 2000–2022.

Förutom de totala utsläppen presenteras resultaten per capita.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kasvihuonekaasupaastot/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 17.10.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 23.04.2015