Ortofoton från huvudstadsregionen

Ortofoton från huvudstadsregionen åren 2015, 2017 och 2019.

Ortofotona fotograferas med en terrängupplösning på 20 cm/pix under sommaren och materialens regionala täckning varierar något från år till år. För närvarande erbjuds öppna data endast genom ett gränssnitt som en ortofotomosaik i färg (en RGB-bild). Vid behov kan du fråga efter falsk färg ortofoton på adressen avoindata@hsy.fi. Materialet finns i koordinatsystemet ETRS-GK25. Materialen har genomförts som ett gemensamt projekt och samkommunen för Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) har varit projektansvarig.

Regional täckning:

  • 2019: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo
  • 2017: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Nurmijärvi
  • 2015: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Sibbo

I upphovsrättsmarkeringen ska man ange alla parter som deltagit i projektet samt materialets årtal. T.ex. Ortofoto (c) Regionens kommuner, HRM, HRT och Försvarsmakten 2019

Ortofotot kan ses i HRM:s öppna karttjänst. Materialet kan användas via HRM:s öppna gränssnitt. Enstaka TIFF-filer kan inte laddas ner via den här tjänsten.

Mer information om HRM:s gränssnitt.

Dataresurser (2)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/paikkatiedot/avoin-data-rajapinnat/
  2. https://kartta.hsy.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 06.07.2021
Visa ändringslogg
Created on 09.03.2018

Give feedback

comments powered by Disqus