Servicekarta över Helsingforsområdet


Servicekartan är en öppen informationskanal om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers verksamhetsställen och tjänster. Servicekartan hjälper kommuninvånare att alltid hitta de senaste uppgifterna om de tjänster som staden erbjuder och om tjänsternas tillgänglighet.

Dataresurser (4)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://palvelukartta.hel.fi
  2. http://palvelukartta.hel.fi/en
  3. http://palvelukartta.hel.fi/sv
  4. https://hel.fi/palvelukarttaws/restpages/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Digitalisaatioyksikkö
Den ansvarigas e-post
  1. dev@hel.fi
Den ansvarigas webbplats https://dev.hel.fi/
comments powered by Disqus