Servicekarta över Helsingforsområdet


Servicekartan är en öppen informationskanal om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers verksamhetsställen och tjänster. Servicekartan hjälper kommuninvånare att alltid hitta de senaste uppgifterna om de tjänster som staden erbjuder och om tjänsternas tillgänglighet.

Dataresurser (4)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. dev@hel.fi
Den ansvarigas webbplats https://dev.hel.fi/
Länkar till mer information
  1. http://palvelukartta.hel.fi
  2. http://palvelukartta.hel.fi/en
  3. http://palvelukartta.hel.fi/sv
  4. https://hel.fi/palvelukarttaws/restpages/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 08.07.2021
Visa ändringslogg
Created on 09.06.2011
comments powered by Disqus