Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet

2019 kml

Av datasmängdens sammandrag

Materialet huvudstadsregionens postnummerområden har producerats på HRM tillsammans med Helsingfors, Esbo och Vanda städer. Data innehåller noggranna områdesgränser och information om postnummer och postanstalter.

Områdesgränserna för postnummer har till stor del producerats på basen av kommunernas egna gränser, och är därmed förenliga med kommunernas egna postnummerområdesgränser. Det harmoniserade materialets noggrannhet varierar något från kommun till kommun på grund av källmaterial och underhållspraxis. Postnummerområden är inte bundna till administrativa indelningar, så de är i vissa fall belägna i flera kommuner. Materialet innehåller information om postnummer och postanstalter. Dessutom har regionernas referensnamn från Statistikcentralens öppna postnummerområdesuppgifter lagts till i materialet.

För 2019 och 2022 finns även ett material som begränsats vid kustremsan. Detta är mera lämpligt i visualiseringar där man inte vill inkludera havsområden. Beskärningen har genomförts med havsmaterialet i Seutukartta.

Materialen har slutförts i början av varje år.

Källa: Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format KML
Filstorlek 1220000
Koordinatsystem WGS84
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 20 april 2015
Skapad 20 april 2015
SHA256 -