Päätöksenteon tietojärjestelmät


Lista kuntien, eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksenteon (asianhallinta) tietojärjestelmistä sekä niiden verkko-osoitteet.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen

Aineistoa voi käyttää vapaasti kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Open data
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Raimo Muurinen
  Den ansvarigas e-post
  1. raimo.muurinen@okf.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus