Suomi.fi-servicedatalager

Suomi.fi-servicedatalagret är ett centraliserat datalager, där de organisationer som omfattas av antingen användarskyldigheten eller användarrätten tar fram information om de tjänster och kommunikationskanaler som de tillhandahåller samt information om organisationer med koppling till tjänsten.

Bestämmelser om användarrätten och användarskyldigheten finns i den s.k. KaPA-lagen, dvs. lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016). Servicedatalagret utvecklas och förvaltas av Befolkningsregistercentralen.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Administratörens e-post
  1. terhi.tuokkola@dvv.fi
Administratörens webbplats www.dvv.fi
Länkar till mer information
  1. https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/esittely
  2. https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/tekninen-yleiskuvaus
  3. https://tietomallit.suomi.fi/model/suomiptv/
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 23.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 28.12.2016