Suomi.fi-servicedatalager

Suomi.fi-servicedatalagret är ett centraliserat datalager, där de organisationer som omfattas av antingen användarskyldigheten eller användarrätten tar fram information om de tjänster och kommunikationskanaler som de tillhandahåller samt information om organisationer med koppling till tjänsten.

Bestämmelser om användarrätten och användarskyldigheten finns i den s.k. KaPA-lagen, dvs. lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016). Servicedatalagret utvecklas och förvaltas av Befolkningsregistercentralen.

Dataresurser (8)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. jari.suhonen@dvv.fi
Den ansvarigas webbplats www.dvv.fi
Länkar till mer information
  1. https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/esittely
  2. https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/tekninen-yleiskuvaus
  3. https://tietomallit.suomi.fi/model/suomiptv/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 09.11.2021
Visa ändringslogg
Created on 28.12.2016

Give feedback

comments powered by Disqus