PerustA. Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri 1.0

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Viitearkkitehtuurin avulla ohjataan perustietovarantojen suunnittelua ja kehittämistä, jotta niiden tietoja voitaisiin paremmin hyödyntää erilaisissa prosesseissa ja tietojärjestelmissä. (27.01.2014)

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
 1. missing maintainer email
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
  Geografisk täckning
  Uppdateringsfrekvens
  Giltig fr.o.m.
  Giltig t.o.m.
  Last modified 15.01.2018
  Visa ändringslogg
  Created on 25.08.2014

  Give feedback

  comments powered by Disqus