Perustoimeentulotuen saajat

package.json

Av datasmängdens sammandrag

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Mottagare av grundläggande utkomststöd' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. I materialet finns antalet mottagare av grundläggande utkomststöd som FPA betalat ut per kommun och åldersgrupp. Materialet innehåller uppgifter både per år och månad från och med 2017 på kommunnivå och uppgifter per år för hela landet från och med 2017.

Med mottagare avses här en person vars hushåll under granskningsperioden har fått grundläggande utkomststöd. Andelen mottagare av befolkningen per region och ålder är beräknade utgående från FPA:s befolkningsuppgifter. Mottagarens ålder och kön motsvarar situationen i slutet av granskningsperioden.

Uppgiften om region baserar sig på den primära vistelsekommunen för medlemmarna i mottagarens hushåll. I uppgifterna per år finns mottagaren statstikförd i alla de kommuner som varit personens vistelsekommuner under årets olika månader.

Källa: Perustoimeentulotuen saajat

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format JSON
Filstorlek 31644
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 15 februari 2024
Metadata senast uppdaterad 15 februari 2024
Skapad 15 februari 2022
SHA256 6120c2f18c0a44613aaf59cf2a519f80239c9835d87cb5bc300e17eda03d68ae