Pintaveden laatutietojen avoin rajapinta

Pintaveden laatutietojen rajapinta sisältää fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia vedenlaatunäytteistä, joita on otettu Suomen järvistä, joista ja muista pienvesistä sekä Itämereltä. Tarkempi kuvaus pintavedenlaadun tietojärjestelmästä löytyy ympäristöhallinnon metatietopalvelusta

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Suomen ympäristökeskus (Syke)
Administratörens e-post
  1. paivi.korhonen@syke.fi
Länkar till mer information
  1. http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
Senast redigerat 22.02.2021
Visa ändringslogg
Skapad på 03.06.2015