Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016

Aineisto sisältää Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt -selvityksen inventointitiedot. Selvitys on Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 erillisselvitys. Selvitystä käytettiin maakuntakaavan 2040 valmistelussa maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen osoittamisessa.

Rakennettu kulttuuriympäristö eli rakennusperintö sisältää laaja-alaisesti kaikkea, mikä liittyy maankäytön ja rakentamisen historiaan ja tapaan. Rakennettuna kulttuuriympäristönä tarkastellaan arvoalueita: suurista kaupunkikokonaisuuksista yksittäisiin rakennuksiin, rakennelmiin, pihoihin, puistoihin ja katuihin. Selvityksessä käsiteltiin rakennusperinnön kohteita 1500-luvulta 1960-luvulle, ja joissakin tapauksissa myös nuorempia kohteita. Myös taajamien maisemalliset arvot huomioitiin. Maakunnallisesti kiinnostavia rakennettuja kulttuuriympäristöjä tunnistettiin 97, joista uusia kohteita on noin kolmasosa. Suurin osa kohteista on laajoja alueita, jotka koostuvat eri osa-alueista ominaispiirteineen.

Selvitys antaa lähtökohdat tarkemmille selvityksille siitä, millaisia ominaispiirteitä ja arvoja kunkin kohteen osalta tulee tarkemmin määritellä. Kuntasuunnittelussa tulee olla tiedossa, kuinka arvokkaalla alueella suunnittelu milloinkin tapahtuu.

Selvityksessä tunnistettiin myös maakunnallisten arvoalueiden sisäiset ydinalueet. Nämä on esitetty selvitysraportin kohdekorteissa ja niistä on myös erillinen paikkatietoaineisto.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut (RKY 2009) kulttuuriympäristöt on selvitetty valtakunnal-lisessa inventoinnissa ja niistä on valtioneuvoston päätös 22.12.2009.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Pirkanmaan liitto
Administratörens e-post
  1. pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi
Senast redigerat 15.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 10.04.2016