PRS Öppna data

Öppna data som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat. Vårt gränssnitt för öppna data tillhandahåller kungörelseuppgifter om registreringar gjorda vid handelsregistret . Via vårt gränssnitt för öppna data får du tillgång till data från företags- och organisationsdatasystemet FODS som tillhandahålls av PRS och Skatteförvaltningen.

TJÄNSTEN FÖRNYAS Gränssnittet Företags- och organisationsdatasystemet i tjänsten Öppna data förnyas i augusti 2024. Gränssnittet för kungörelseuppgifter förnyas senare under hösten. Nuvarande API-gränssnitt kan användas fram till den 31 oktober 2024.

Den nya tjänsten ger uppgifter ur företags- och organisationsdatasystemet om alla företagsformer i handelsregistret, med undantag av företagare med firma. Vi ger mer information om ändringen i augusti på webbplatsen prh.fi.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Patentti- ja rekisterihallitus
Administratörens e-post
  1. avoindata@prh.fi
Administratörens webbplats http://www.prh.fi
Länkar till mer information
  1. http://avoindata.prh.fi/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 07.11.2014
Senast redigerat 19.06.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 03.03.2015