Pyörätien jatkeet

Velho-järjestelmän Pyörätien jatkeet -kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Kohdepisteet ja -välit -tietokokonaisuuden alle. Pyörätien jatkeet -kohdeluokan tiedot ovat uusia ja vastaavaa tietolajia ei Tierekisterissä ole ollut. Ominaisuustietokuvaus löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Ominaisuustiedot:

Rakenteelliset ominaisuudet Keskikoroke = Keskikorokkeen olemassaolo (kyllä/ei) Korotettu = Korotettu pyörätien jatke ("töyssy") Pysäytysviiva = Pysähtymiskohdan stop-viivan olemassaolo (kyllä/ei) Suhde suojatiehen = Pyörätien jatke joko yhdistetty suojatiehen tai rinnakkain Väistämisviiva = pyörätien jatkeen edessä väistämisviiva (kyllä/ei) Yhteydet muihin kohteisiin = Yhteydet tiemerkintöihin ja liikennemerkkeihin

Toiminnalliset ominaisuudet Ennakkovaroitus = Ennakkovaroitusmerkin olemassaolo (kyllä/ei)

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Trafikledsverket
Administratörens e-post
  1. paikkatieto@vayla.fi
Senast redigerat 03.01.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 10.11.2021