Pysäköintivirheet Helsingissä

Helsingissä pysäköinninvalvonnan ja poliisin kirjaamat pysäköintivirheet tammikuusta 2014 alkaen. Aineistossa on virheen tekoaika kuukauden ja vuoden tarkkuudella, osoite, jossa virhemaksu tai huomautus on annettu, virhemaksun vaihe, virheen pääsyy sekä virheen kirjaaja, postinumero ja aluetiedot. Todellinen sijainti -ominaisuus kertoo, onko kyseessä todellinen pysäköintivirheen sijainti.

Aineisto viedään tietokantaan noin puolen vuoden välein.

Aineistojen esikatselu kartta.hel.fi -palvelussa:

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

 • Pysakointivirheet

Pysakointivirheet-tason ominaisuustiedot ja tietotyypit:

 • id (int): kohteen yksilöllinen tunniste
 • kuukausi (string): kuukausi sanallisesti
 • vuosi (int): vuosiluku
 • osoite (string): katunimi ja mahdollinen osoitenumero
 • virhemaksun_vaihe (string): vaihe; huomautus tai pysäköintivirhemaksu
 • virheen_paasyy_ja_paaluokka (string): Pysäköintivirheen syy
 • virheen_kirjaaja (string): kuka on kirjannut virheen; pysäköinnintarkastus vai poliisi
 • easting (int): e-koordinaatti
 • northing (int): n-koordinaatti
 • postinumero (string): postinumero
 • postitoimipaikka (string): postitoimipaikka
 • suurpiiri (string): suurpiirin nimi
 • kunta (string): kuntanimi
 • kunta_nro (string): kuntatunnus
 • kaupunginosa (string): kaupunginosan nimi
 • osa_alue (string): osa-alueen nimi
 • todellinen_sijainti (string): ominaisuustieto arvioi onko kyseessä kohteen todellinen sijainti (Kyllä) vai likimääräinen sijainti (Ei)

Vuosien 2014 - 2022 tiedostoissa on seuraavat tiedot

 • Virheen tekokuukausi = Pysäköintivirheen tai huomautuksen kirjoituskuukausi
 • Virheen tekovuosi = Pysäköintivirheen tai huomautuksen kirjoitusvuosi
 • Osoite = osoite, jossa virhemaksu tai huomautus on annettu. Osoitetta ei ole välttämättä kaikissa näkyvissä, esim. käsin kirjoitetut poliisien antamat virhemaksut / huomautukset tai se voi olla puutteellinen
 • Virhemaksun vaihe = Pysäköintivirhemaksu tai huomautus
 • Virheen pääluokka / Pääsyy = tässä voi olla yhdestä kolmeen eri virheen luokkaa
 • Virheen kirjaaja = Pysäköinnintarkastaja tai poliisi
 • Kaupunginosa

Lisäksi vuoden 2014-2017 paikkatietoaineistossa (SHP) on postinumeroaluetieto (y, x, postinumero, postitoimipaikka, alue, kunta, kunta_nro). Lähteenä on ollut vuoden 2015 pääkaupunkiseudun postinumeroaluejako.

Aineistossa on joitakin Helsingin ulkopuolelle jääviä pisteitä. Taulukkomuotoisessa aineistossa (CSV) on joitain osoitteettomia pysäköintivirheitä; niitä ei ole paikkatietoaineistoissa (SHP). Vuosien 2018-2021 paikkatietoaineistot on geokoodattu QGIS Digitransit Geocoding -lisäosalla taulukkomuotoisesta aineistosta (ks. lisätiedot kutakin resurssia klikkaamalla) ja ne sisältävät virheitä. Vuodesta 2022 on saatavilla vain taulukkomuotoinen aineisto (CSV). Vuodesta 2023 eteenpäin uudet datat on saatavilla vain WFS-rajapinnan kautta.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
 1. kaupunkiymparisto@hel.fi
Länkar till mer information
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=582
 2. https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?request=getCapabilities
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 06.04.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 29.10.2014