Rautateiden kalustorekisterin avoin data

Materialet Öppna data om järnvägsmaterielregistret

Materialet Öppna data om järnvägsmaterielregistret innehåller registreringsdata och tekniska data om de materielenheter som är registrerade för Finlands bannät i Traficoms materielregister. • Materialet omfattar 10 856 rader. • Materialets datum 21.6.2022 • Tidpunkt för publicering 30.9.2022 • Filformat: ZIP-förpackad CSV-fil (text, coding ISO8859-1) • Filens storlek: 1 223kB (förpackad 39 kB) • Materialet är licensierat av Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format CSV
Filstorlek 39464
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 5 januari 2022
Skapad 5 januari 2022
SHA256 -