RFC 2119, Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels


IETF:n määrityksissä käytettävä sanasto (must, shall, should, jne) (31.08.2011)

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
 1. missing maintainer email
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
  Geografisk täckning
  Uppdateringsfrekvens
  Giltig fr.o.m.
  Giltig t.o.m.
  Last modified 15.01.2018
  Visa ändringslogg
  Created on 25.08.2014
  comments powered by Disqus