Saaristomeren fladat ja kluuvijärvet 1998

Pisteaineisto, johon on kerätty Saaristomeren fladat ja kluuvijärvet. Aineisto kattaa Saaristomeren alueen kunnat sekä kunnat, joilla on rantaviivaa Saaristomereen. Aineisto perustuu peruskartta- ja ilmakuvainventointeihin. Aineiston on tuotettu Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötä varten. Lisätietoja Pro Gradusta: Numminen, S. (1998). Varsinais-Suomen fladat ja kluuvijärvet.

Aineisto soveltuu Saaristomeren fladojen ja kluuvijärvien tarkasteluun.

Aineistoon liittyy julkaisu: Numminen, S. (1999) Fladat ja kluuvijärvet Saaristomerellä. Suomen ympäristö 339. Lounais-Suomen ympäristökeskus, Turku. 108 s.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Turun yliopisto
Administratörens e-post
  1. etunimi.sukunimi@utu.fi
Senast redigerat 23.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 01.01.1998