Sade -ohjelman rakennetun ympäristön palvelukokonaisuus, yhteentoimivuuden kuvaukset - rakennusvalvonta - VRKn VTJ


Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön ja asumisen ePalvelut -hankkeessa on tuotettu yhteentoimivuuden kuvauksia kuntien tekniselle ja ympäristötoimelle. Tästä kokonaisuudesta löytyvät yhteentoimivuuden kuvaukset (rakenteinen tietomalli) rakenusvalvonnan käsittelyjärjestelmien ja VRK:n VTJ-tietojärjestelmän välille.

Dataresurser (6)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 17.06.2015
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Interoperability tools
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Tommi Jauho
  Den ansvarigas e-post
  1. tommi.jauho@ymparisto.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus