Sähkön käyttö pääkaupunkiseudulla

Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla käytetyn sähkön määrästä ja kulutuksen jakautumisesta sektoreittain (asuminen, palvelut, teollisuus, sähkölämmitys, raideliikenne) vuosina 1990 ja 2000-2020.

Kokonaiskulutuksen lisäksi pääkaupunkiseudun sähkön kulutus on esitetty asukasta kohden.

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kasvihuonekaasupaastot/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 26.05.2021
Visa ändringslogg
Created on 23.04.2019

Give feedback

comments powered by Disqus