SAPA-alustan toteutussuunnitelma vuosille 2020-2022


Det här dokumentet beskriver genomförandeplanen för SAPA-projektets faser åren 2020–2022. Enligt undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer svarar CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy för genomförandet av SAPA-plattformen. Riksarkivet är produktägare i projektet och svarar för integreringen av SAPA-datasystemtjänsterna till en del av Riksarkivet verksamhet och andra datasystem.

Genomförandeprojektet för SAPA-plattformen startade i mars 2019 genom SAPA-styrgruppens beslut. I den första fasen av genomförandeprojektet för SAPA-plattformen genomfördes funktionerna för behandling och tillhandahållande avseende mottagande av digitaliserat material från mottagningsgränssnittet från Riksarkivets system, vilket gör det möjligt att ta i bruk SAPA-plattformen i Riksarkivets funktioner för massdigitalisering och retroaktiv digitalisering. Införandet av den första fasen har gjorts i steg vid Riksarkivet. Våren 2020 togs SAPA-plattformen i bruk för digitaliseringsprocessen av material som redan överförts till Riksarkivet. Avsikten är att ta i bruk SAPA-plattformen för massdigitalisering under hösten 2020.

I det här dokumentet beskrivs genomförandeplanen för SAPA-plattformen i fyra faser. Den första fasen har redan genomförts och resultaten från den beskrivs. För de följande faserna beskrivs innehållet, tidsplanerna, eftersträvade resultat samt vad respektive fas möjliggör i SAPA-tjänsten.

Mer information: kaisa.rihu@arkisto.fi (Riksarkivet), reko.etelavuori@arkisto.fi (Riksarkivet), mikko.laukkanen@csc.fi (CSC)

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 23.09.2020
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd CSC
Den ansvarigas e-post mikko.laukkanen@csc.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.csc.fi
comments powered by Disqus