SAPA-alustan toteutussuunnitelma vuosille 2020-2022

Det här dokumentet beskriver genomförandeplanen för SAPA-projektets faser åren 2020–2022. Enligt undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer svarar CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy för genomförandet av SAPA-plattformen. Riksarkivet är produktägare i projektet och svarar för integreringen av SAPA-datasystemtjänsterna till en del av Riksarkivet verksamhet och andra datasystem.

Genomförandeprojektet för SAPA-plattformen startade i mars 2019 genom SAPA-styrgruppens beslut. I den första fasen av genomförandeprojektet för SAPA-plattformen genomfördes funktionerna för behandling och tillhandahållande avseende mottagande av digitaliserat material från mottagningsgränssnittet från Riksarkivets system, vilket gör det möjligt att ta i bruk SAPA-plattformen i Riksarkivets funktioner för massdigitalisering och retroaktiv digitalisering. Införandet av den första fasen har gjorts i steg vid Riksarkivet. Våren 2020 togs SAPA-plattformen i bruk för digitaliseringsprocessen av material som redan överförts till Riksarkivet. Avsikten är att ta i bruk SAPA-plattformen för massdigitalisering under hösten 2020.

I det här dokumentet beskrivs genomförandeplanen för SAPA-plattformen i fyra faser. Den första fasen har redan genomförts och resultaten från den beskrivs. För de följande faserna beskrivs innehållet, tidsplanerna, eftersträvade resultat samt vad respektive fas möjliggör i SAPA-tjänsten.

Mer information: kaisa.rihu@arkisto.fi (Riksarkivet), reko.etelavuori@arkisto.fi (Riksarkivet), mikko.laukkanen@csc.fi (CSC)

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör CSC
Administratörens e-post
  1. mikko.laukkanen@csc.fi
Administratörens webbplats https://www.csc.fi
Giltig fr.o.m. 23.09.2020
Senast redigerat 13.01.2021
Visa ändringslogg
Skapad på 23.09.2020