Satakunnan Senaatin kartasto

Senaatin kartastoksi kutsutaan Venäjän armeijan 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa suorittamien kartoitusten tuloksena syntynyttä kartastoa. Satakunnan alueen karttalehdet asemoitiin vuonna 2016 osana Satakuntaliiton ”Satakunnan tiestö 100 vuotta sitten”-projektia. Aineisto jakautuu 1:21 000 mittakaavan ja 1:42 000 mittakaavan karttalehtiin. Varsinkin 1:42 000 mittakaavan lehtien osalta aineisto on sijainniltaan paikoitellen epätarkka. Alkuperäinen Senaatin karttojen aineisto on peräisin Kansallisarkiston kartta-arkistosta.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Satakuntaliitto
Administratörens e-post
  1. veli-matti.rintala@satakunta.fi
Senast redigerat 18.08.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 01.01.2016