Satelliittikuvamosaiikki (Image2017)

Suomen IMAGE2017 satelliittikuvamosaiikki 20 m on tuotettu SYKEssä EU:n Copernicus Land-hankkeessa. Aineisto koostuu Sentinel 2 -satelliittikuvista, jotka on otettu kesien 2017 ja 2016 aikana. Kuville on tehty pilvimaskaus ja ilmakehäkorjaus joiden jälkeen kuvat on mosaikoitu yhtenäiseksi mosaiikiksi. Kuvien reflektanssit on skaalattu 8-bittiseksi ja mosaiikin pikselikoko on 20 m. Aineistossa vesialueet ja puuttuvan tiedon alueet erottuvat lähes mustina, sulkeutuneet havumetsät tumman vihreinä, lehtimetsät ja kasvipeitteiset peltomaat kirkkaan vihreinä ja niukkakasvipeitteiset alueet punaisen eri sävyinä.

Kuvausajankohta 07/2016 - 09/2017

Käyttötarkoitus: Taustakarttana ja kuvatulkintaan.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


Finland's IMAGE2017 satellite image mosaic 20 m has been produced at SYKE in the EU's Copernicus Land project. The material consists of Sentinel 2 satellite images taken during the summer. The images were processed with cloud masking and atmospheric correction, after which the images have been tiled into a single mosaic. The reflectances of the images are scaled to 8-bit and the pixel size is 20 m. In the data, water areas and areas of missing information show in black, closed coniferous forests in dark green, deciduous forests and vegetated arable lands in bright green, and sparsely vegetated areas in different shades of red. Acquisition dates 07/2016 - 09/2017.

Usage as a background map and for image interpretation.

This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0).

CLC2018-aineiston tuottamisen yhteydessä tehty IMAGE2017 satelliittikuvamosaiikki koostuu Sentinel-2-kuvista: Kanavien järjestys: 1. Sentinel-2, kanava 04 punainen 2. Sentinel-2, kanava 08 lähi-infra 3. Sentinel-2, kanava 12 keski-infra Kanavien pikselikoko: 20 m Pilvimaskaus on tehty SNAP-ohjelmiston Ideopix-funktiolla, jonka tuloksena syntynyt pilvimaski on visuaalisesti tarkistettu ja korjattu. Kuville on tehty ilmakehäkorjaus Sen2cor-ohjelmalla. Reflektanssit on skaalattu kertomalla ne kertoimella 10000 ja tallennettu 16-bittisiksi kokonaisluvuiksi. Lopuksi kuva on skaalattu 8-bittiseksi jakamalla kanavat luvuilla 1. 04: 4 2. 08: 18 3. 12: 8 Kuvat on ladattu Euroopan avaruusjärjestön Sentinel Data HUB-palvelusta. Mosaiikista on olemassa lähdekuvan kuvausajankohdan kertova aineisto Image2017_src. Sijainti GEO.Image2017Mosaic

Dataresurser

This dataset has no data. Ask the dataset's maintainer to add data.

Mer information

Collection Öppna data
Original dataset Link to harvested dataset
Ansvarig Suomen ympäristökeskus (Syke)
Den ansvarigas e-post
  1. gistuki@syke.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.syke.fi
Giltig fr.o.m. 02.07.2016
Last modified 30.09.2022
Visa ändringslogg
Created on 21.06.2022

Give feedback

comments powered by Disqus