SBR taxonomi


SBR (Standard Business Reporting)-taksonomia on yhtenäinen määritys taloustietojen raportointiin.

Dataresurser (22)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Interoperability tools
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Atte Virtanen
Den ansvarigas e-post
  1. atte.virtanen@valtiokonttori.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.valtiokonttori.fi/
comments powered by Disqus