Sammansättning av blandavfall i huvudstadsregionen

Materialet omfattar resultaten av undersökningen av blandavfall av hushållens sammansättning i huvudstadsregionen.

Resultaten presenteras i genomsnitt och per fastighetsgrupp i både procenttal och kg/invånare/år. Sammansättningen av blandavfall är uppdelad i 11 kategorier och underkategorier i studien. Kategorierna är:

 • bioavfall
 • papper
 • kartong
 • trä
 • plast
 • glas
 • metall
 • textilier
 • elektriska apparater och batterier
 • farliga kemikalier
 • diverse avfall

Sammansättning av hushållens blandavfall i huvudstadsregionen 2021

Sammansättning av hushållens blandavfall i huvudstadsregionen 2018

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
 1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
 1. https://www.hsy.fi/jatemaarat
Geografisk täckning
Senast redigerat 25.03.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 24.04.2015