Pääkaupunkiseudun tilastorajapinta

Seudullinen tilastorajapinta PX-Web API mahdollistaa Helsingin seudun aluesarjat -tilastokannassa olevien tilastotietojen hakemisen koneellisesti eri tiedostomuodoissa mm. xlsx, csv, json ja json-stat.

Aluesarjat-tilastokannassa on tilastollisia aikasarjoja useista alueellisista ilmiöistä. Tilastot ovat pääosin vuositasoisia, pisimmät väestösarjat alkavat vuodesta 1962. Tietokanta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien tilastoaluetiedoista sekä kunta- ja seututilastotietoa Helsingin seudusta ja Uudenmaan maakunnasta. Tietokannasta löytyvät uusimmat saatavilla olevat tiedot. Osaa tiedoista päivitetään vuosittain, osaa neljännesvuosittain.

Aihealueet

  • Asuminen
  • Asunto- ja rakennuskanta
  • Asunto- ja rakennustuotanto
  • Tulotaso
  • Työmarkkinat ja työssäkäynti
  • Väestö

PX-Web API:n käytöstä on laadittu ohjeita, joihin kannattaa tutustua ennen rajapinnan käyttöä:

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.aluesarjat.fi
Länkar till mer information
  1. http://pxnet2.stat.fi/api1.html
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 23.10.2020
Visa ändringslogg
Created on 23.04.2014

Give feedback

comments powered by Disqus