Pääkaupunkiseudun tilastorajapinta

Seudullinen tilastorajapinta mahdollistaa Helsingin seudun aluesarjat -tilastokannassa olevien tilastotietojen hakemisen koneellisesti eri tiedostomuodoissa mm. xlsx, csv, json ja json-stat.

Aluesarjat-tilastokannassa on tilastollisia aikasarjoja useista alueellisista ilmiöistä. Tilastot ovat pääosin vuositasoisia, pisimmät väestösarjat alkavat vuodesta 1962. Tietokanta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien tilastoaluetiedoista sekä kunta- ja seututilastotietoa Helsingin seudusta ja Uudenmaan maakunnasta.

Tietokannasta löytyvät uusimmat saatavilla olevat tiedot. Osaa tiedoista päivitetään vuosittain, osaa neljännesvuosittain.

Tietokannan tilastot on kuvattu tarkemmin Aluesarjat- ja Historialliset tilastot -datakokoelmissa.

Aihealueet

 • Asuminen
 • Historialliset tilastot
 • Koulutus
 • Rakentaminen
 • Tulotaso
 • Työmarkkinat ja työssäkäynti
 • Väestö

Aluesarjat-tilastotietokannan sisällön lisäksi rajapinnasta on saatavilla Aluesarjojen arkistokanta, Hyvinvointitilastot, Nordstat-tietokanta sekä Helsingin ympäristötilasto.

PX-Web API:n käytöstä on laadittu ohjeita, joihin kannattaa tutustua ennen rajapinnan käyttöä:

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Administratörens webbplats http://www.aluesarjat.fi
Länkar till mer information
 1. https://stat.hel.fi/Resources/Images/PxWebAPI_Help_Helsinki_en.pdf
 2. https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html
 3. https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/ohjeet_sv.html
 4. https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/ohjeet_en.html
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 07.11.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 23.04.2014