Karta över Helsingforsregionen

Regionkartan är ett allmänt kartmaterial som satts ihop från material om Helsingforsregionens 14 kommuner. Kartan är indelad i delar om markanvändning (bebyggt område, obyggt område, industriområde, vattenområde), trafiknät och administrativa indelningar.

Regionkartan omfattar även rutmaterial (rutor på 2 km, 1 km, 500 m, 250 m) och två rasterkartor, av vilka man har publicerat en generell och en mer exakt version. Rasterkartornas teman är markanvändning och trafik.

Materialet upprätthålls och harmoniseras årligen av stadsmätningstjänsterna i Helsingfors stadsmiljösektor i samarbete med HRM och mätorganisationerna i regionens kommuner (Esbo, Vanda, Grankulla, Tusby, Nurmijärvi, Kyrkslätt, Kervo, Träskända, Vichtis, Borgnäs, Mäntsälä, Hyvinge och Sibbo).

Regionkartan är en förenklad plankarta med en skala på 1:40 000. Materialet rekommenderas att användas i skalan 1:10 000 - 1:50 000.

Materialet kan laddas ner i flera format, bland annat JSON, KML, CSV, Esri Shape och XML. De tillgängliga formaten finns alltid i punkten outputFormat i GetCapabilities-enkäten i tjänsten.

Egenskaper:

 • Markanvändning
 • Administrativa och statistiska delområdesindelningar
 • Vägkategorier
 • Namn på platser (finska, svenska)

Koordinatsystem:

 • MapInfo: ETRS-GK25 (EPSG:3879).
 • WFS/WMS gränssnitt: ETRS-GK25 (EPSG:3879), kan projiceras till andra koordinatsystem. Se GetCapabilities-enkäten.

Gränssnitt:

Kartlager:

 • Seutukartta_aluejako_kuntarajat
 • Seutukartta_aluejako_pienalue
 • Seutukartta_aluejako_suuralue
 • Seutukartta_aluejako_tilastoalue
 • Seutukartta_hel_perus
 • Seutukartta_hel_osa
 • Seutukartta_liikenne_juna_rata
 • Seutukartta_liikenne_juna_asema
 • Seutukartta_liikenne_lentoasemat
 • Seutukartta_liikenne_metroasemat
 • Seutukartta_liikenne_metro_rata
 • Seutukartta_liikenne_paatiet
 • Seutukartta_liikenne_tiesto
 • Seutukartta_maankaytto_rakennetut_alueet
 • Seutukartta_maankaytto_jarvet
 • Seutukartta_maankaytto_joet
 • Seutukartta_maankaytto_merialue
 • Seutukartta_meren_rantaviiva
 • Seutukartta_maankaytto_teollisuusalueet
 • Seutukartta_maankaytto_viheralueet
 • Seutukartta_maankaytto_ja_vesistot
 • Seutukartta_nimisto_kaupunginosanimet_ruotsi
 • Seutukartta_nimisto_kaupunginosanimet_suomi
 • Seutukartta_nimisto_merialue_ruotsi
 • Seutukartta_nimisto_merialue_suomi
 • Seutukartta_nimisto_paikannimet_ruotsi
 • Seutukartta_nimisto_paikannimet_suomi
 • Seutukartta_yhdistetty_liikennevaylat, (bara WMS)
 • Seutukartta_yhdistetty_maankaytto, (bara WMS)
 • Seutukartta_yhdistetty_maankaytto_tiesto, (bara WMS)
 • Seutukartta_yhdistetty_pienalueet, (bara WMS)
 • Seutukartta_yhdistetty_suuralueet, (bara WMS)
 • Seutukartta_yhdistetty_tilastoalueet, (bara WMS)

Dataresurser (3)

Mer information

Den ansvarigas e-post
 1. kaupunkimittaus@hel.fi
Den ansvarigas webbplats https://kartta.hel.fi/avoindata
Länkar till mer information
 1. https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/Seutukartta_aineistokuvaus.pdf
 2. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=30
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 12.10.2021
Visa ändringslogg
Created on 03.01.2012

Give feedback

comments powered by Disqus