Skyddsområden på Åland WFS

I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

Gränssnittets resurser

Mer information

Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Gränssnittets administratör Ålands landskapsregering
Administratörens e-post Ålands landskapsregering
Senast redigerat 15.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 15.05.2023