Sonkajärven kunnan ostolaskudata

Sonkajärven kunta avaa ostolaskudatansa avoindata.fi -palvelussa. Uusin data julkaistaan aina tilinpäätöksen valmistuttua. Julkaisemalla ostolaskudatansa kunta haluaa edistää hallinnon avoimuutta ja kansalaisten osallisuutta.

Ostolaskudata sisältää kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden, investointien sekä vuokrien ostolaskutiedot. Datasta on poistettu maksetut avustukset ja henkilötietoja sisältävät ostolaskut tietosuojan vuoksi. Aineisto ei sisällä yksityisiä elinkeinonharjoittajia eli toiminimiyrittäjiä. Tehtyjen rajausten vuoksi summia ei voi verrata suoraan kunnan talousarvioon tai toteutuneisiin kustannuksiin. Aineisto on poimittu rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Aineiston julkaisemisessa on noudatettu Kuntaliiton ohjetta Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisesta sekä seuraavia säädöksiä: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, julkisuuslaki, tiedonhallintalaki, laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, kirjanpitolaki, valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista, kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot, arvonlisäverolaki.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Sonkajärvi
Administratörens e-post
  1. sonkajarvi@sonkajarvi.fi
Administratörens webbplats www.sonkajarvi.fi
Länkar till mer information
  1. https://sonkajarvi.fi/Pages/4105d2mvrzc1ewe81bbr478yx5
  2. https://sonkajarvi.fi/Pages/4105d2mvrzc1ewe81bbr478yx5
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 01.01.2024
Giltig till 31.12.2026
Senast redigerat 09.01.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 09.01.2024