Suomalaisten 78 kierroksen levyjen myyntiluvut 1941-1960 sekä Scandian 45 kierroksen levyjen myyntiluvut 1959-1967

Scandia, Nord-Disc ja Karuselli 1959-1967

Scandian single- ja EP-levyjen myyntiluvut (Scandia KS ja nor-disk) sekä Karuselli 1959-1967

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Filstorlek 134421
Tidsmässig täckning 01.01.1959 - 31.12.1967
Data senast uppdaterad 28 februari 2022
Metadata senast uppdaterad 18 november 2022
Skapad 28 februari 2022
SHA256 b3ffb1391adc7cba27c968d40225f37ab14a2d7fe85d847d1656b94ac1fe6cd9