Kontakt- och serviceinformation för biblioteken i Finland

Kontakt- och serviceinformation för alla finländska bibliotek kan hämtas via gränssnittet.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Biblioteken.fi
Administratörens e-post
  1. toimitus@kirjastot.fi
Administratörens webbplats https://hakemisto.kirjastot.fi/
Länkar till mer information
  1. https://api.kirjastot.fi/
Geografisk täckning
Senast redigerat 18.11.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 11.02.2022