Finländska byar 1540-1940

Den rumsliga datamängden innehåller Finlands gamla byar från 1500-talet till 1900-talet.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Riksarkivet
Administratörens e-post
  1. paikkatieto@kansallisarkisto.fi
Administratörens webbplats www.kansallisarkisto.fi
Länkar till mer information
  1. https://zenodo.org/records/10408884/files/Suomen_kylat_v1.pdf?download=1
Geografisk täckning
Senast redigerat 27.12.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 27.12.2023