Suomen maakunnat 2021 vuoden 2018 maakuntakoodeilla

Mustavalkoinen A4 pdf

Av datasmängdens sammandrag

Tämä kartta-aineisto esittelee vuonna 2021 voimaan astuvaa maakuntajakoa vuoden 2018 maakuntakoodeilla. Aineisto perustuu Valtioneuvoston syyskuussa 2018 tarjoamaan tietoon ja voi vielä muuttua. Lisätietoa aiheesta on saatavilla Valtioneuvoston verkkosivuilta osoitteesta https://alueuudistus.fi/maakunnat2021. Aineisto on yhteensopiva MML:n Kuntajako -aineistojen kanssa.

Georeferoitu aineisto on ladattavissa mittakaavoissa 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 sekä 1:4 500 000 kahtena eri versiona: pelkät maa-alueet esitettynä sekä maa- ja merialueet yhdistettynä. Georeferoitu aineisto on pakatussa muodossa. Lisäksi aineiston saa georeferoimattomana PDF-tiedostona.

Aineiston tiedostomuodot: 1) MapInfo MIF/MID 2) ESRI Shapefile 3) PDF -tiedosto kolmena eri versiona (tietosisältö suluissa):

Väritetty A3 (Eri maakunnat toisistaan eriävillä väreillä, maakuntien rajat punaisella, kuntien rajat mustalla, kuntien nimet, vuoden 2018 maakuntakoodit ja kaupungit pistemäisinä)

Väritetty A4 (Sama tietosisältö kuin väritetty A3)

Musta-valkoinen A4 (Maakuntien rajat vahvistetulla mustalla viivalla, kuntien rajat ohuella mustalla viivalla, vuoden 2018 maakuntakoodit, ei kuntien nimiä eikä kaupunkeja pisteinä)

Källa: Suomen maakunnat 2021 vuoden 2018 maakuntakoodeilla

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Filstorlek 167790
clean
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 18 oktober 2018
Metadata senast uppdaterad 18 november 2022
Skapad 18 oktober 2018
SHA256 e092617af3d8fb5a9482d40272f5ce19b1502b2eec7e7f3faef5b42976f2ab4d